podmínky půjčení půdního vrtáku

 

  • Půdní vrták půjčujeme pouze osobám starším 18 let
  • Při předání půdního vrtáku vybíráme vratnou kauci 2 000 Kč
  • Stroj předáváme s plnou nádrží a cena za spotřebovaný benzín bude vypočten při vrácení stroje.
  • Platba za pronájem půdního vrtáku se platí při předání a zároveň se podepisuje smlouva o pronájmu stroje.
  • Stroj nesmí obsluhovat děti.
  • Je zakázáno půdní vrták půjčovat třetím osobám.
  • Při vrácení je nutno očistit stroj od hrubých nánosů nečistot , pokud stroj nebude očistěn účtuje se cena 350,-Kč.

V případě pochybností má půjčovna vyhrazeno právo stroj nezapůjčit